BLT Centralny System Monitorowania

BioVision to rewolucja w centralnym systemie monitorowania. Jest on przeznaczony do prowadzenia scentralizowanego monitoringu parametrów życiowych pacjentów, którzy są podłączeni do monitorów, produkowanych przez firmę BioLight Meditech. Przesył danych odbywa się przewodowo lub bezprzewodowo, w ramach lokalnej sieci komputerowej (LAN), zainstalowanej w placówce medycznej.

  • Funkcja łączenia monitorów w grupy nadzoru: np. grupa nadzoru bazująca na łóżkach/stanowiskach pacjentów, grupa nadzoru bazująca na oddziale/opiece pielęgniarskiej
  • Zatrzymanie („zamrażanie”) krzywych na ekranie
  • Pełny podgląd parametrów życiowych wybranego pacjenta
  • Standard HL7
  • Obsługa nawet na 4 ekranach
  • Ekran podglądu parametrów pacjenta, ekran wielopacjentowy, ekran minitrendów 8-godzinny, ekran EKG, ekran OxyCRG, możliwość wyboru pomiędzy różnymi dostępnymi ekranami parametrów
  • Ekran 24-godzinnego podsumowania EKG