BLT Seria P

Monitorowanie parametrów wszystkich ważnych narządów

• Monitorowanie wymiany gazowej
• Monitorowanie czynności oddechowej pacjenta
• Pulsoksymetria
• Monitorowanie centralnego układu nerwowego
• Przekaz nerwowo-mięśniowy
• Monitorowanie jakości przepływu w układzie naczyniowym
• Monitorowanie zapisu EKG

EEG (elektroencefalografia)

Służy do określenia zmian w aktywności CUN, które pomagają w diagnozowaniu zaburzeń pracy mózgu.

RM (czynność oddechowa pacjenta)

Pomiar i zapis graficzny odwzorowania pętli oddechowych pacjenta rejestrowanych w czasie rzeczywistym.

C.O. (rzut serca)

Złoty standard monitorowania krytycznie chorego pacjenta w celu zapewnienia prawidłowego utlenowania tkanek.

EWS (skala wczesnego ostrzegania)

System EWS firmy Biolight w monitorach serii M jest fizjologicznym systemem punktowym do oceny stanu pacjenta – obejmuje częstość oddechów, tętno, skurczowe ciśnienie krwi, poziom świadomości, temperaturę ciała itp. EWS może wykryć zmiany w parametrach życiowych pacjenta, dzięki czemu zespoły wczesnego reagowania mogą je szybko zdiagnozować, a niezwłoczna interwencja może zapobiec krytycznym zdarzeniom zanim do nich dojdzie.

GCS (skala śpiączki Glasgow)

GCS jest skalą neurologiczną, która służy do określenia stanu oraz zmian poziomu świadomości pacjenta, zarówno dla celów wstępnej, jak i późniejszej oceny.

Podgląd sepsy

Pomoc w ocenie i prowadzeniu leczenia sepsy w oparciu o najnowsze wytyczne protokołu SSC.

BOA (zrównoważone znieczulenie)

Celem zrównoważonego znieczulenia jest zminimalizowanie potencjalnych niepożądanych skutków ubocznych, które mogą powodować środki znieczulające.

Zaawansowane, bezproblemowe połączenie sieciowe

Seria Anyview P integruje sieć szpitalną w celu osiągnięcia efektywnego zarządzania danymi pacjentów. Moduł Biolink przesyła informacje, pochodzące z podłączonych urządzeń zewnętrznych takich jak aparat do znieczulenia czy respirator, do monitora i udostępnia je w sieci szpitalnej, umożliwiając klinicystom zdalne diagnozowanie.

DM (monitorowanie infuzji dożylnej)

Unikalny moduł umożliwia monitorowanie szybkości przepływu kroplówki i zaciśnięcie przewodu w celu zatrzymania infuzji. Ułatwia to pracownikom opieki zdrowotnej ustawienie szybkości kroplówki i zapewnia bezpieczniejszą infuzję pacjentowi.

Asystent głosowy

• Pozwala na wydawanie poleceń głosowych w celu obsługi monitora.
• Zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych.
• Skraca czas obsługi urządzenia.
• Umożliwia szybką diagnozę i podjęcie leczenia.

NMT (przewodnictwo nerwowo-mięśniowe)

Analiza przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i jego pomiar umożliwia ocenę rozluźnienia mięśni u pacjentów z blokiem nerwowo-mięśniowym.

BIS (indeks bispektralny)

Pomaga kontrolować poziom świadomości u pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu lub sedacji.

rSO2 (regionalne nasycenie tlenem)

Pomiar rSO2 zapewnia nieinwazyjny i ciągły monitoring zmian nasycenia tlenem krwi w tkankach pacjenta w czasie rzeczywistym.