Wszechstronne rozwiązania dla terapii
szpitalnej i domowej
 
 

OFERTA:
 
 

 

 

Najważniejsze standardy wentylacji nieinwazyjnej:

  • Algorytm Auto-Trak PlusTM
  • Funkcja AVAPS
  • Zwiększająca komfort Fukncja C-Flex

 

Pełna kontrola terapii:

  • Tryb PCV z kontrolowanym ciśnieniem
  • Monitorowanie stężenia tlenu (21-100%)
  • Zdalny system zarządzania danymi

 

Wygoda i bezpieczeństwo:

  • Przejrzysty i interaktywny wyświetlacz
  • Krzywe ciśnienia przepływu i objętości
  • Okres działania na baterii do 6 godzin
  • Automatyczna kompensacja przecieków

 

Dane techniczne

 

Tryby wentylacji:

 

   Standardowe

 

 

CPAP

 

Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

 

S/T

 

Wentylacja spontaniczna synchronizowana

 

PC

 

Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

 

 

 

    Opcjonalne

 

 

AVAPS

 

Wspomaganie ciśnieniowe z zapewnieniem objętości średniej

 

PPV

 

Wentylacja z ciśnieniem proporcjonalnym

 

 

 

 

    Dokładność kontroli

 

IPAP....................................................................od 4 do 40 cm H2O

 

EPAP...................................................................od 4 do 25 cm H2O

 

CPAP...................................................................od 4 do 24 cm H2O

 

Czas wdechu........................................................od 0,3 do 3 sekund

 

Czas narastania.................................................od 0,1 do 0,5 sekund

 

Docelowa objętość oddechowa w AVAPS............od 200 do 2000 ml

 

Częstość oddychania.................................................od 4 do 60 BPM

 

Czas trwania RAMP...................................................od 4 do 60 BPM

 

O2 (stężenie procentowe tlenu)...................................od 21 do 100%

 

Pmax (maks. IPAP w AVAPS)..............................od 6 do 40 cm H2O

 

Pmin (min. IPAP w AVAPS)..................................od 5 do 50 cm H2O

 

Progi wyzwalające (triggery)................................ ..funkcja Auto-Trak

 

 

    Alarmy

 

Odłączenie obwodu..........................................................Wył./10-60s

 

Bezdech..........................................................Wył./10-60s/4-60 BPM

 

Wysoka objętość oddechowa....................................Wył./50-2000 ml

 

Niska objętość oddechowa...................................... .Wył./50-2000 ml

 

Wysoka wentylacja minutowa.................................. ...Wył./1-99 l/min

 

Niska wentylacja minutowa...................................... ...Wył./1-99 l/min

 

Wysoka częstotliwość oddechów.............................. ..Wył./4-80 BPM

 

Niska częstość  oddechów......................................... .Wył./4-80 BPM

 

 

    Okno krzywych

 

Krzywa ciśnienia................................................................od 0 do 50

 

Krzywa przepływu............................................ .od -240 do 240 l/min

 

Krzywa objętości.............................................................od 0 do 3500

 

 

    Mierzone parametry

 

Vte.............................................................................od 0 do 3500 ml

 

Wentylacja minutowa............................................. ..od 0 do 99 l/min

 

Częstotliwość oddychania........................................od 0 do 90 BPM

 

Oszacowana szybkość wydostawania się

powietrza przez nieszczelność...............................od 0 do 200 l/min

 

PIP (Szczytowe ciśnienie wdechowe).................od 0 do 50 cm H2O

 

Wyzwalanie ciśnieniem pacjenta..................................od 0 do 100%

 

Ti/Ttot........................................................................... ..od 0 do 91%

 

UlotkaV60.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Bjeska.pl