Wszechstronne rozwiązania dla terapii
szpitalnej i domowej
 
 

OFERTA:
 
 

 

Najważniejsze standardy wentylacji nieinwazyjnej:

 • Algorytm Auto-Trak PlusTM
 • Funkcja AVAPS
 • Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna

 

Pełna kontrola terapii:

 • Krzywe ciśnienia, przepływu i objętości
 • Monitorowanie stężenia tlenu (21-100%)
 • Tryb PCV z kontrolowanym ciśnieniem
 • Układ oddechowy dwururowy i jednorurowy

 

Wygoda i bezpieczeństwo:

 • Przejrzysty dotykowy wyświetlacz
 • Ciśnieniowe i objętościowe tryby wentylacji
 • Okres działania na baterii 4 godziny
 • Automatyczna kompensacja przecieków

 

 

Dane techniczne

 

Tryby wentylacji

 

 

    Obwód jednoramienny

 

 

CPAP

 

Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

 

S/T

 

Wentylacja spontaniczna synchronizowana

 

PCV

 

Wentylacja kontrolowana ciśnieniem

 

Apnea mode

 

Tryb bezdechu

 

AVAPS+

 

Wspomaganie ciśnieniowe z zapewnieniem objętości średniej

 

PPV

 

Wentylacja z ciśnieniem proporcjonalnym

 

 

 

    Układ dwuramienny

 

 

A/C-VCV

 

Wspomagana/kontrolowana wentylacja objętościowa

 

PSV

 

Wentylacja wspomagana ciśnieniowo

 

A/C-PCV

 

Wspomagana/kontrolowana wentylacja ciśnieniowa

 

SIMV-VCV

 

Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa objętościowa

 

SIMV-PCV

 

Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa ciśnieniowa

 

PRVC

 

Wentylacja kontrolowana objętościowo z regulacją ciśnienia

 

Apnea mode

 

Tryb bezdechu w trybach PSV oraz SIMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Okna krzywych

 

Krzywa ciśnienia............................................................od 0 d0 70 cm H20

 

Krzywa przepływu......................................................od -240 do 240 l/min

 

Krzywa objętości..............................................................od 50 do 3500 ml

 

Pętla F/V...................... .......od +/-10 do +/- 240 l/min. oraz od 50 do 3,5 L

 

Pętla P/V.............0<od 10 do 80cmH20 0>od 0 do -15 cmH20 od 50 do 3,5 L

 

 

    Alarmy

 

Wysoka częstość oddechów.......................................od 5 do 90 odd./min

 

Niska częstość oddechów...........................................od 1 do 89 odd./min

 

Wysoka objętość oddechowa.........................................od 50 do 3500 ml

 

Niska objętość oddechowa...............................................od 5 do 1500 ml

 

Wysokie ciśnienie wdechowe........................................od 5 do 70 cm H20

 

Niskie ciśnienie wdechowe...........................................od 1 do 60 cm H20

 

Wysoki przeciek................................................................od 1 do 99 l/min

 

Niski przeciek.......................................................................Automatyczny

 

Wysoka spont. objęt. oddechowa....................................od 50 do 3500 ml

 

Niska spont. objęto. oddechowa........................................od 5 do 1500 ml

 

Wysoka wymusz. objęt. oddechowa................................od 50 do 3500 ml

 

Niska wymusz. objęt. oddechowa......................................od 5 do 1500 ml

 

Wysokie cięnienie wydechowe.......................................od 1 do 15 cm H20

 

Wysoka objętość minutowa.............................................od 0,2 do 99 l/min

 

Niska objętość minutowa...............................................od 0,1 do 98,9 l/min

 

Czas odstępu między oddechami...................................od 1 do 60 sekund

 

% Poziom tlenu...............................................................................Wł./Wył.

 

 

    Tlen

 

FiO2................................................................................................21-100%

 

Usuwanie O2.....................................................................2 min. przy 100%

 

Zakres ciśnienia wejściowego O2............................................276-600 kPa

 

 

 Broszura PDF:

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Bjeska.pl