Philips TC20

Szybkie zagwarantowanie pilnej opieki medycznej

Elektrokardiograf TC20 jest zaawansowanym urządzeniem, łatwym w obsłudze i przystępnym cenowo, jednocześnie zaspokajającym zmieniające się potrzeby w zakresie organizacji pracy.

Aby klinicyści szybko mogli określić konieczność zagwarantowania pilnej opieki medycznej, TC20 automatycznie wyświetla na ekranie oraz drukuje na raportach EKG informację o wartości krytycznej.  Dzięki klinicyście mogą szybko podjąć działania i dzięki temu czas od wykrycia do interwencji takiej jak angioplastyka balonowa. Decyzje są dodatkowo wspomagane przez wiodący w branży algorytm DXL służący do interpretacji EKG oraz zestaw zaawansowanych pomocy diagnostycznych STEMI.

Szybki dostęp do zapisanych EKG

Urządzenie oferuje możliwość zapisania, wyszukiwania, pobierania i drukowania poprzednich zapisów EKG. Dostęp do poprzednich wyników, oraz szybka analiza pozwalają klinicystom zaoszczędzić czas i skupić się na opiece nad pacjentem. Do wglądu dostępne jest 5 minut EKG pacjenta, z którego następnie można stworzyć raporty i eksportować je w formacie PDF lub XML.

Zaawansowana dwukierunkowa komunikacja sieciowa zapewniająca bezpieczne połączenie

TC20 jest zbudowany na standardowej platformie, dlatego bezproblemowo współpracuje z istniejącą strukturą IT, zapewniając ciągłą, bezpieczną, bezprzewodową łączność przez protokoły LAN, gwarantując ochronę prywatności danych pacjentów, personelu i informacji finansowych.