Respirator Philips BiPAP A40 PRO / A40 EFL

Respirator BiPAP A40 PRO / A40 EFL jest konstrukcją opartą na znanej platformie, dodatkowo wyposażoną w uznane i klinicznie potwierdzone rozwiązania technologiczne firmy Philips Respironics, takie jak algorytm Auto-TRAK, czy funkcja AVAPS. Urządzenie zapewnia zarówno nieinwazyjną, jak i inwazyjną wentylację o ciśnieniu do 40 cmH2O stosowaną w leczeniu pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność oddechową.

Respirator BiPAP A40 PRO / A40 EFL jest rozwiązaniem zapewniającym pacjentom niezależność oraz wysoki standard opieki dzięki zastosowaniu zintegrowanego modułu akumulatorowego oraz nawilżacza z technologią Dry Box. 

W trybie AVAPS-AE urządzenie monitoruje opór górnych dróg oddechowych i automatycznie dostosowuje dodatnie ciśnienie wydechowe wymagane do zapewnienia drożności dróg oddechowych. Respirator  jednocześnie automatycznie reguluje wspomaganie ciśnieniowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. W przypadku wyboru automatycznej częstości oddychania urządzenie dostosuje minimalną częstość oddychania do spontanicznej częstości oddechów pacjenta. 

Synchronizacja Auto-Trak

Algorytm ten poprawia synchronizację oddychania pacjenta i działania respiratora, dostosowując parametry urządzenia do zmiennego rytmu oddychania i przecieku gazów w układzie oddechowym. Automatycznie regulowane funkcje wyzwalania, zakończenia wdechu i kompensacji nieszczelności mogą być pomocne w skracaniu czasu poświęcanego na dostosowywanie progów ustawień i zakładanie masek.

 

Wizualna kontrola przecieku

Urządzenie posiada kolorowy wskaźnik wizualny informujący o całkowitej nieszczelności w obwodzie pacjenta, co ułatwia zrozumienie sytuacji i odpowiednie reagowanie na nieszczelności celem zapewnienia bardziej spójnej terapii, większego komfortu i lepszego dopasowania maski.

Zintegrowany układ podawania tlenu o niskim przepływie

Umożliwia lekarzom łatwe dodanie do 15 l/min tlenu w dowolnym trybie NIV, a pacjenci mogą podłączać dowolne źródła tlenu o niskim ciśnieniu.

Terapia ExpiraFlow (tylko A40 EFL)

ExpiraFlow to zlecane ustawienie funkcji wentylacji respiratora BiPAP A40 EFL, która umożliwia wykrywanie ograniczenia przepływu wydechowego i eliminowanie go. Funkcję ExpiraFlow można stosować w większości nieinwazyjnych trybów ciśnieniowych wentylacji celem wyeliminowania ograniczenia przepływu wydechowego każdego oddechu u pacjentów z POChP. Można go uaktywnić w następujących trybach: S, S/T i PC. W funkcji ExpiraFlow wykorzystywane są wymuszone oscylacje przy wartości 5 Hz, które są w sposób ciągły stosowane w każdej fazie wdechu i wydechu.

Specyfikacja techniczna

Tryby wentylacji
CPAPCiągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
SWspomaganie ciśnieniem oddychania spontanicznego
S/TWspomaganie ciśnieniem oddychania spontanicznego/ zależne od czasu
PCWspomaganie ciśnieniowe z kontrolą ciśnienia
T (Dotyczy A40 PRO)

Wspomaganie ciśnieniowe regulowane czasem
AVAPS-AE (Dotyczy A40 PRO)Dwupoziomowy tryb wentylacji, zapewniający automatyczne dostosowywanie parametrów EPAP, Pressure Support (Wspomaganie ciśnieniowe) i back-up breath rate (Podtrzymywanie tempa oddechu)
Mierzone parametry
Vteod 0 do 2000 ml
Wentylacja minutowaod 0 do 25 l/min
Częstotliwość oddychaniaod 0 do 60 BPM
Oszacowana szybkość wydostawania się powietrza przez nieszczelnośćod 0 do 175 l/min
Oszacowane ciśnienie pacjentaod 0 do 40 cm H2O
Stosunek wdechu do wydechuod 9,9:1 do 1:9,9
Dokładność kontroli
IPAPod 4 do 40 cm H2O
EPAPod 4 do 25 cm H2O
Docelowa objętość oddechowa w AVAPS i AVAPS-AEod 200 do 1500 ml
Częstość oddychaniaod 0 do 40 BPM
Częstość oddychania (Tryb T)od 4 do 40 BPM
Czas wdechuod 0,5 do 3 sekund
Czas narastaniaod 0,1 do 0,6 sekund
Alarmy
Odłączenie obwoduod 15 do 60 sekund
Bezdech10, 20, 30 sekund
Niska objętość oddechowa (tryb AVAPS-AE, AVAPS)Wł./ Wył.
Niska wentylacja minutowaod 1 do 99 l/min
Wysoka częstotliwość oddechów od 4 do 60 BPM