Ssaki medyczne

Wydajne urządzenia, m. in. do usuwania wydzielin z dróg oddechowych, w opiece nad pacjentem przewlekle chorych, a także w trakcie zabiegów operacyjnych

Respiratory

Aparaty do ciągłej lub przerywanej wentylacji ciśnieniem dodatnim, w sposób nieinwazyjny lub inwazyjny, u pacjentów z niewydolnością oddechową

Inhalatory

Wygodna, szybka i efektywna terapia w wielu schorzeniach dróg oddechowych – podczas infekcji, jak również w chorobach przewlekłych

Aparaty BiPAP i CPAP

Urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym i niewydolnością oddechową, w warunkach domowych i szpitalnych

Asystory kaszlu

Nieinwazyjne usuwanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, stosowane w terapii domowej oraz szpitalnej u dzieci i dorosłych