Asystor kaszlu CoughAssist E70

Skuteczny odruch kaszlowy jest niezbędny do zapewnienia drożności dróg oddechowych.

Urządzenie CoughAssist E70 firmy Philips Respironics pomaga pacjentom w odrywaniu, przemieszczaniu i usuwaniu wydzieliny, poprzez zapewnienie wibracji oscylacyjnych o wysokiej częstotliwości, przy równoczesnym stopniowym wywieraniu dodatniego ciśnienia na drogi oddechowe, po czym następuje szybkie przejście do podciśnienia. Wibracje oscylacyjne pomagają w odrywaniu i przemieszczaniu wydzielin, natomiast szybka zmiana ciśnienia powoduje dużą szybkość przepływu wydechowego z płuc, co sprzyja usuwaniu wydzielin.

Urządzenie CoughAssist E70 można stosować albo z maską twarzową, albo z ustnikiem, bądź z przejściówką do rurki dotchawiczej lub trachestomijnej pacjenta. Jest ono przeznaczone do stosowania u pacjentów dorosłych lub pediatrycznych, którzy mają trudności z usuwaniem wydzielin lub nie są w stanie zakasłać.

Terapia z użyciem koflatora CoughAssist udrażnia drogi oddechowe na czas dłuższy niż w przypadku inwazyjnego odsysania wydzieliny i powoduje mniej powikłań.

Urządzenie CoughAssist E70 jest przeznaczone do stosowania w środowisku instytucjonalnym, szpitalnym oraz w domu.

Skuteczniejsze usuwanie wydzielin z dróg oddechowych

Testy kliniczne dowiodły, że terapia z użyciem koflatora CoughAssist zwiększa szczytowy przepływ podczas kaszlu i zmniejsza częstotliwość nawracania infekcji układu oddechowego.
Zintegrowany algorytm Cough-Trak pomaga w miareczkowaniu i synchronizacji urządzenia z pacjentem, zwiększając komfort i akceptację terapii. Regulowane poziomy oscylacji ułatwiają mobilizację i zwiększają korzyści płynące z terapii.

Koflator CoughAssist E70 udostępnia trzy modyfikowalne profile nastaw wstępnych terapii, dzięki czemu urządzenie można przystosować do okoliczności i stanu pacjenta po jego wypisaniu ze szpitala.

Leczenie w zgodzie z trybem życia pacjenta

Intuicyjny interfejs i duży, kolorowy ekran ułatwiają ocenę leczenia i dostosowanie ustawień urządzenia w celu zwiększenia skuteczności i wygody terapii.

Ustawienia urządzenia można zablokować, aby uniemożliwić przypadkową zmianę parametrów podczas leczenia.

Koflator CoughAssist E70, którego źródłem zasilania może być sieć elektryczna bądź akumulator, jest prawdziwie przenośnym rozwiązaniem, zapewniającym pacjentom większą swobodę i wysoki standard opieki

Nowe narzędzia do szczegółowej kontroli

Narzędzia służące do zarządzania danymi ułatwiają ocenę skuteczności terapii i dostosowanie ustawień urządzenia zgodnie z wymaganiami lub w miarę postępu choroby.

  •  Wartości szczytowego przepływu podczas kaszlu i objętości oddechowej są wyświetlane po każdym cyklu:
    – Monitorowanie objętości oddechowej ułatwia określenie właściwego ciśnienia wdechowego, niezbędnego do zapewnienia głębokiego wdechu
    – Monitorowanie szczytowego przepływu podczas kaszlu umożliwia dostosowanie ciśnienia wydechowego, niezbędnego do zwiększenia skuteczności odruchu kaszlowego
  • Monitorowanie SpO2 i pulsu spoczynkowego zapewnia informacje na temat skuteczności terapii w czasie rzeczywistym.
  • Karta pamięci SD rejestruje dane terapii i umożliwia szczegółową kontrolę.
  • Kompatybilność z aplikacjami EncorePro 2 i DirectView zapewnia pełny obraz terapii.

Informacje o produkcie

Tryb automatycznyTryb ręczny
Ustawienie wstępne1, 2 ,3
Funkcja Cough-TrakWył./Wł.Nie dotyczy
Ciśnienie wdechuOd 0 do 70 cm H2O, z przyrostem co 1 cm H2O
Wartość przepływu wdechuNiska/ Średnia/ Wysoka
Czas wdechuOd 0 do 5s, z przyrostem co 0,1sNie dotyczy
Ciśnienie wydechu Od 0 do -70 cm H2O, z przyrostem co 1 cm H2O
OscylacjaWył./Edech/Wydech/Oba
CzęstotliwośćOd 1 do 20 Hz, z przyrostem co 1Hz.

Tylko jeśli funkcja Oscylacja jest włączona
AmplitudaOd 1 do 10 cmH2O z przyrostem co 1 cmH2O.

Tylko jeśli funkcja Oscylacja jest włączona
Zasilanie prądem przemiennymOd 100 do 240 V AC, 50/60 Hz
Zasilanie prądem stałym12 V DC
Wymiary23,1 (wys.) x 29,2 (szer.) x 19 (gł.)
Masa3,8 kg (4,3 kg z akumulatorem

Wspólna platforma

Wspólne rozwiązania konstrukcyjne skracają czas potrzebny na zapoznanie się z produktem, a kompatybilność z modułem oksymetrycznym umożliwia monitorowanie SpO2.

Wymienny akumulator można wykorzystać w innych urządzeniach firmy Philips Respironics.