Defibrylatory

Defibrylatory zapewniają wysoki poziom opieki medycznej przy podejmowaniu szybkich, trafnych decyzji w miejscu akcji ratunkowej oraz podczas całego przebiegu leczenia. Prosty w obsłudze sprzęt, ułatwiający opiekę i monitorowanie stanu pacjenta zarówno w czasie transportu jak i w trakcie hospitalizacji. Urządzenia wykorzystują sprawdzoną w warunkach klinicznych technologię dwufazowego impulsu o niskiej energii, funkcję defibrylacji AED, kardiowersji i trzech odprowadzeń EKG. Istnieje także możliwość rozbudowy o monitorowanie pięciu odprowadzeń EKG, stymulację nieinwazyjną, pomiar saturacji, kapnografię oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP), a także możliwość skonfigurowania energii, liczby wyładowań, czasu resuscytacji, odpowiednio do wymagań obowiązujących w szpitalu procedur. Ponadto urządzenia te charakteryzuje: duży, czytelny ekran, niska waga, intuicyjna, łatwa obsługa, możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne, wewnętrzne i elektrody jednorazowe (łyżki do defibrylacji zewnętrznej z wbudowanym wskaźnikiem styku z pacjentem), krótki czas ładowania do poziomu energii zalecanej dla dorosłych (150 J), możliwość synchronizacji z niektórymi kardiomonitorami.